Dart­di­a­man­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hun har i fle­re år va­e­ret en pro­fil på den dan­ske dart­s­ce­ne. Nu har An­nLou­i­se Pe­ters ta­get skrid­tet ind i det in­ter­na­tio­na­le ram­pe­lys. For­an et højtrå­ben­de og stem­nings­fuldt pu­bli­kum i det sy­den­gel­ske kun­ne fyn­bo­en i går ef­ter­mid­dag skri­ge sin ju­bel ud, da hun med en for­ry­gen­de af­slut­ning be­sej­re­de eng­la­en­de­ren Zoe Jo­nes og spil­le­de sig i dagens VM­se­mi­fi­na­le i dart.

For to år si­den blev det til VM­bron­ze for Ann-Lou­i­se Pe­ters, men i år er det, som om hy­pen bå­de hjem­me og i Eng­land er ta­get til. Den dan­ske dartdron­ning med til­nav­net ’The Da­nish Di­a­mond’ har ta­get bri­ter­ne med storm. Det forta­el­ler Ann-Lou­i­se Pe­ters’ mand, René Pe­ters, som føl­ger og støt­ter sin ko­ne ved ver­dens­mester­ska­bet i Sur­rey, Eng­land.

»Hun kan ik­ke gå igen­nem sa­len, hvor de spil­ler, uden der bli­ver re­vet i hen­de he­le ti­den. Så skal de ha­ve bil­le­der, så skal de ha­ve au­to­gra­fer. Det er gå­et helt amok her­ov­re. Det er helt vildt,« si­ger René Pe­ters i en te­le­fon fra det bri­ti­ske.

»Jeg er så stolt over at va­e­re her og er selv­føl­ge­lig virkelig glad for mit re­sul­tat. Al­le her­ov­re har ta­get så godt mod mig, og det er en for­nø­jel­se at va­e­re med til. Jeg er virkelig glad,« lød or­de­ne fra Ann-Lou­i­se Pe­ters til bri­tisk tv ef­ter sej­ren i går, men el­lers blev der luk­ket ned for pres­sen.

Da BT rin­ge­de til Ann-Lou­i­se Pe­ters i går ef­ter­mid­dag, var det René Pe­ters, der sva­re­de med be­ske­den, at Ann-Lou­i­se Pe­ters hav­de luk­ket ned for for­styr­rel­ser ude­fra.

»En stor del af spil­let sid­der i ho­ve­d­et. Så for hen­de er det me­get vig­tigt at få ar­me­ne ned igen. Hun skal ny­de det og få stem­nin­gen med, og så skal hun va­e­re klar igen i mor­gen (i dag.red.). Der­for er det me­get vig­tigt, at hun får lov til at få ro i sit ho­ved,« si­ger René Pe­ters.

Ann-Lou­i­se Pe­ters er da og­så langt­fra i mål end­nu. VM-bron­zen fra 2014 skul­le ger­ne veks­les til fi­ne­re ka­rat. AE­g­te­par­ret til­la­der sig i hvert fald at drøm­me om den helt sto­re tri­umf.

»Helt sik­kert. Det gjor­de vi al­le­re­de, da vi kom. Men en ting er at drøm­me, en an­den ting er den vir­ke­li­ge ver­den. Nu må vi se,« Jeg er så stolt over at va­e­re her og er selv­føl­ge­lig virkelig glad for mit re­sul­tat. Al­le her­ov­re har ta­get så godt mod mig, og det er en for­nø­jel­se at va­e­re med til. Jeg er virkelig glad Ann-Lou­i­se Pe­ters Hun kan ik­ke gå igen­nem sa­len, hvor de spil­ler, uden der bli­ver re­vet i hen­de he­le ti­den. Så skal de ha­ve bil­le­der, så skal de ha­ve au­to­gra­fer. Det er gå­et helt amok her­ov­re. Det er helt vildt René Pe­ters, gift med Ann-Lou­i­se Pe­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.