DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I alt 18 spil­le­re kaemper i den for­bin­del­se om de 16 plad­ser til den en­de­li­ge dan­ske EM-trup, når det går løs ved EM i Po­len.

Ef­ter ae­r­ger­li­ge af­bud fra først for­svars­styr­man­den René Toft Han­sen og si­den­hen stor­ta­len­tet Las­se An­der­s­son, har Ale­xan­der Lyng­gaard og Klaus Thom­sen få­et mu­lig­he­den for at vi­se sig frem. Og sidst­na­evn­te kan me­get vel over­ha­le nog­le af de øv­ri­ge kan­di­da­ter in­denom.

Så­le­des gi­ver Klaus Thom­sen blot od­ds 1,15 på at få en plads i EM-trup­pen.

»Klaus Thom­sen hav­de nok ik­ke en EM-bil­let i tan­ker­ne, da han i ok­to­ber må­ned gjor­de co­me­ba­ck for Bjer­ring­bro Sil­ke­borg ef­ter over et års ska­des­hel­ve­de. Ik­ke de­sto min­dre har René Toft Han­sens al­vor­li­ge ska­de be­ty­det, at vej­en til end­nu en lands­holds­slut­run­de nu er ba­net for Thom­sen,« si­ger Nik­las Nür­n­berg fra Bet25.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.