1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To af de mest må­l­ri­ge hold i Li­gue 2 tør­ner sam­men her, og det lig­ner da og­så end­nu en kamp med man­ge mål. Va­er­ter­ne spil­ler me­get of­fen­sivt af et Li­gue 2-hold at va­e­re og har al­le mand klar til op­gø­ret. I alt 12 ud af hol­dets 19 kam­pe er endt med tre mål el­ler me­re, og her mø­der man et Cre­teil­hold med he­le tre for­sva­re­re i ka­ran­ta­e­ne. Det be­ty­der, at ga­ester­ne skal aen­dre kraf­tigt i bag­ka­e­den, og mod en af ra­ek­kens bed­ste of­fen­si­ver vil det over­ra­ske me­get, hvis det ik­ke ko­ster. Mod­sat er Bourg så dår­ligt et hold de­fen­sivt, at en Cre­teil-scor­ing langt fra hel­ler er umu­lig.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.