1 , 7 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pool spil­ler med på man­ge heste, og der­for har FA Cup’en na­ep­pe den vil­de pri­o­ri­tet. Tirs­dag mød­te man Sto­ke i Ca­pi­tal One Cup, mens det al­le­re­de onsdag ga­el­der Ar­se­nal i en me­get vig­tig Pre­mi­er Le­ague. Man må na­e­sten gå ud fra, at det bli­ver en del re­ser­ver, der luf­tes her, og i for­vej­en er trup­pen me­get hårdt ramt af ska­der. Exe­ter fra Le­ague Two er ik­ke i den bed­ste form, men det er år­tiets kamp for dem, så man kan va­e­re helt sik­ker på en me­get de­ter­mi­ne­ret ind­sats. Li­ver­pool har før haft pro­ble­mer i lig­nen­de si­tu­a­tio­ner, så spil på hjem­me­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.