2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den sto­re, ame­ri­kan­ske må­l­mand, Eric Hartzell, har for­vand­let Heil­bron­ner fra en håb­løs pry­gelk­na­be til et hold, som rent fak­tisk kan spil­le med i den ned­re halv­del af den bed­ste, ty­ske ho­ck­eyra­ek­ke. Med Hartzell har Heil­bron­ner vun­det seks ud af 13 kam­pe med ame­ri­ka­ne­ren i net­tet fra start, mens tal­let uden Hartzell er to sej­re i 21 kam­pe. Hartzell spil­ler hø­jest sand­syn­ligt ik­ke grun­det en ly­ske­ska­de, som og­så holdt ham ude af 2-8 ne­der­la­get mod Ries­ser­see, så det lug­ter af stor må­l­fest mod St­ar­bull, som Heil­bron­ner slog 6-2 for tre uger si­den.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.