Ot­te­årig dreng kørt ihjel af sko­le­bus

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE En ot­te­årig dreng fra Vej­le dø­de i går ef­ter­mid­dag, da han blev på­kørt af en sko­le­bus. »Dren­gen kom lø­ben­de i sam­me ret­ning som bus­sen og gled el­ler snub­le­de og kom ind un­der bus­sen, da den dre­je­de til høj­re for at ven­de,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Jørn Lind­hardt, Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, til Ritzau. Po­li­ti­et har ik­ke no­gen for­kla­ring på, hvor­dan ulyk­ken kun­ne ske.

»Må­ske er for­kla­rin­gen, at der var en del sne på ste­det,« si­ger Jørn Lind­hardt.

Ulyk­ken ske­te ved 14-ti­den i na­er­he­den af Kir­ke­bak­ke­sko­len i Bred­bal­le uden for Vej­le.

Vej­en Kir­ke­bak­ken var fre­dag ef­ter­mid­dag spa­er­ret for al tra­fik i ti­mer­ne ef­ter ulyk­ken, mens po­li­ti og red­nings­mand­skab på ste­det.

Bus­sen kom kø­ren­de med 25 børn som pas­sa­ge­rer. I før­ste om­gang for­lød det, at dren­gen var en af pas­sa­ge­rer­ne, og at han blev på­kørt, li­ge ef­ter at han var ble­vet sat af ved et stop­pe­sted.

ar­bej­de­de Kom ind un­der bus­sen Men po­li­tiets af­hø­rin­ger på ste­det har gi­vet et an­det bil­le­de af ulyk­ken, nem­lig at dren­gen kom lø­ben­de og blev på­kørt at sko­le­bus­sen, da den var ved at dre­je til høj­re hen mod en sports­hal for at ven­de.

Det vi­des ik­ke, om dren­gen gled, for­di det var glat. El­ler om der har va­e­ret en an­den år­sag til, at han kom ind un­der bus­sen.

»Vi ved ik­ke, hvad der pra­e­cis ske­te. Men hvor­om al­ting er, kom­mer han ind un­der bus­sen og er dra­ebt på ste­det,« si­ger Jørn Lind­hardt. De før­ste mel­din­ger gik iføl­ge TV2 på, at bus­sen var foru­lyk­ket, men det er ik­ke til­fa­el­det.

De på­rø­ren­de er un­der­ret­tet.

Bør­ne­ne fra sko­le­bus­sen var fre­dag ef­ter­mid­dag sam­let på sko­len, hvor de modt­og kri­se­hja­elp fra blandt an­dre en psy­ko­log og en pra­est.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.