Skød mod ho­tel med au­to­mat­vå­ben

BT - - NYHEDER -

ANGREB Be­va­eb­ne­de ma­end har åb­net ild mod en ind­gang i et ho­tel for uden­land­ske turi­ster i den egyp­ti­ske by Hurg­ha­da, si­ger sik­ker­hed­s­kil­der til Reu­ters. Mindst to uden­land­ske turi­ster er iføl­ge Reu­ters ble­vet sår­et ved an­gre­bet.

Egyp­ti­ske me­di­er si­ger, at egyp­ti­ske po­li­ti­ma­end, som be­vog­te­de ho­tel­let, re­a­ge­re­de hur­tigt og åb­ne­de ild og dra­eb­te en el­ler to af de tre an­gri­be­re.

Iføl­ge avi­sen Al-Mas­ry AlYa­oum vif­te­de de be­va­eb­ne­de ma­end med sor­te ban­ne­re og råb­te ’Al­la­hu ak­bar’.

Fle­re me­di­er rap­por­te­rer, at an­gre­bet er ret­tet mod ho­tel­let Bel­la Vis­ta, som og­så be­nyt­tes af dan­ske turi­ster.

Iføl­ge sik­ker­hed­s­kil­der­ne blev der åb­net ild med au­to­mat­vå­ben mod turist­ho­tel­lets ho­ve­d­ind­gang. Angreb fra ha­vet »De be­va­eb­ne­de ma­end an­kom til ho­tel­let fra ha­vet for at ud­fø­re an­gre­bet,« si­ger kil­der­ne.

Hurg­ha­da er et turist­mål på den egyp­ti­ske rø­de­hav­skyst, som og­så er po­pu­la­ert blandt dan­ske turi­ster.

Der bor 90 turi­ster fra Nor­den på ho­tel­let, si­ger en talskvin­de for Apol­lo til NTB.

»Vi har i alt 90 ga­e­ster fra de nor­di­ske lan­de­ne. Ni af dem er nor­ske. Vi gør alt, hvad vi kan for at be­ro­li­ge dem,« si­ger kom­mu­ni­kasjons­rå­d­gi­ver Be­a­triz Ri­ve­ra i Apol­lo til NTB.

Is­la­misk Stat sag­de tid­li­ge­re fre­dag, at den stod bag et sku­dan­greb i Kairo tors­dag, hvor is­ra­el­ske turi­ster blev be­skudt. In­gen kom no­get til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.