400 asylan­sø­ge­re skal flyt­te i ny telt­lejr

BT - - NYHEDER -

FLE­RE TELTE De før­ste asylan­sø­ge­re flyt­te­de i går i sne­vejr ind i en ny telt­lejr i Na­est­ved, som har plads til 400 per­so­ner. Det med­del­er Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen. Den før­ste telt­lejr blev op­ret­tet i slut­nin­gen af novem­ber i Thi­sted, og i na­e­ste uge ta­ges yder­li­ge­re to telt­lej­re i brug i hen­holds­vis Ha­der­s­lev og Her­ning.

Der skal bo 200 asylan­sø­ge­re i hver af lej­re­ne i Ha­der­s­lev og Her­ning, og mens lej­ren i Thi­sted og Na­est­ved kun er til en­li­ge ma­end, er pla­nen, at lej­re­ne i Her­ning og Ha­der­s­lev og­så skal ha­ve ba­rak­ker til fa­mi­li­er. Støj­berg klar til fle­re lej­re Det var med re­ge­rin­gens asyl­stram­nin­ger fra novem­ber, som blandt an­det skul­le få fle­re flygt­nin­ge til at fra­va­el­ge Dan­mark, at telt­lej­re­ne blev in­tro­du­ce­ret.

Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) har tid­li­ge­re for­talt, at hun er klar til at åb­ne end­nu fle­re telt­lej­re, hvis flygt­nin­ge­strøm­men fort­sa­et­ter.

»Jeg sy­nes, at telt­lej­re er en gan­ske ud­ma­er­ket ind­kvar­te­rings­form, og jeg skal sik­re, at der he­le ti­den er ka­pa­ci­tet nok, og der­for har jeg valgt at op­ret­te nye telt­lej­re. Jeg kan ik­ke af­vi­se, at der kan kom­me fle­re telt­lej­re, men dem, som nu bli­ver etab­le­ret, er, hvad der er på teg­ne­bra­et­tet li­ge nu,« har hun sagt til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.