Hun­dred­vis af kor­dren­ge mis­brugt

BT - - NYHEDER -

KORS Mindst 231 dren­ge i et af Tys­klands ae­ld­ste og mest kend­te dren­ge­kor skal ha­ve va­e­ret ud­sat for seksu­elt mis­brug gen­nem åre­ne – de fle­ste i en år­ra­ek­ke, hvor ko­ret blev le­det af den tid­li­ge­re pa­ves bror, skri­ver AFP. Doms­patzen-ko­ret, der hol­der til i Re­gens­burg i Bay­ern, be­står af dren­ge fra en ka­tolsk kostsko­le.

En ad­vo­kat, som har un­der­søgt be­skyld­nin­ger­ne, der ret­tes mod den ka­tol­ske kir­ke, si­ger, at an­tal­let af mis­brug­te dren­ge gen­nem åre­ne er på mindst 231. Le­det af pa­vens bror Skan­da­len va­ek­ker sa­er­lig op­sigt, for­di dren­ge­ko­ret i åre­ne fra 1964 til 1994 blev le­det af pa­ve Be­ne­di­cts bror Ge­or­ge Ratzin­ger. De fle­ste over­greb skal ha­ve fun­det sted i net­op den­ne pe­ri­o­de.

Ratzin­ger har ha­ev­det, at seksu­el­le over­greb al­drig har va­e­ret na­evnt i lø­bet af den tid, hvor han le­de­de dren­ge­ko­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.