Mar­kant fle­re job i USA i de­cem­ber

BT - - NYHEDER -

For tred­je må­ned i streg vi­ser det så­kald­te kon­ge­tal i USA flot frem­gang på det ame­ri­kan­ske ar­bejds­mar­ked.

Så­le­des blev der i de­cem­ber skabt 292.000 job i USA uden for land­bru­get, vi­ser kon­ge­tal­let fre­dag iføl­ge Reu­ters.

Det er fle­re end esti­ma­tet på 200.000, som er ind­sam­let fra øko­no­mer af nyheds­bu­reau­et Bloom­berg.

Ar­bejds­løs­he­den er ua­en­dret på fem pro­cent.

Kon­ge­tal­let er en strøm­pil for, hvor­dan ver­den­s­ø­ko­no­mi­en har det, ef­ter­som USA er ver­dens største øko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.