Nord­mand dømt for pa­edo­fi­li

BT - - NYHEDER -

En 43-årig mand fra Op­pland i Nor­ge er ble­vet idømt 12 års fa­engsel for seksu­el­le over­greb mod i alt 11 pi­ger. Det skri­ver det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

Man­den er dømt for blandt an­det vold­ta­egt, at va­e­re i be­sid­del­se af bil­le­der af over­greb og to til­fa­el­de af sex med dyr. De kra­en­ke­de pi­ger var i al­de­ren fra spa­ed­barn til 18 år, da over­gre­be­ne ske­te. Si­den man­dens an­hol­del­se har norsk po­li­ti be­slag­lagt fle­re end 1,5 mil­li­on bil­le­der, hvoraf mindst 60.000 er ulov­li­ge. Sam­ti­dig er der ble­vet be­slag­lagt ad­skil­li­ge vi­deo­er, der vi­ser ’gru­som­he­der’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.