Bo­li­gø­ko­nom: Hø­je­re huspri­ser uden for stor­by­er

BT - - NYHEDER -

PRISLØFT Mens bo­lig­pri­ser­ne for al­vor hav­de fart på i de sto­re by­er sid­ste år, kan det me­get vel va­e­re om­egnskom­mu­ner­nes tur til at få et løft i kva­drat­me­ter­pri­ser­ne i 2016. Det me­ner che­fø­ko­nom Jens Nyholm fra Spar Nord, der for­ud­ser, at pris­stig­nin­ger­ne bre­der sig som rin­ge i van­det i den kom­men­de tid.

»Vi be­gyn­der at se en me­get ty­pisk re­ak­tion på de pris­stig­nin­ger, der al­le­re­de har va­e­ret i de stør­re by­er de se­ne­ste år.

Man­ge op­ve­jer for­de­le og ulem­per ved at flyt­te til om­egns­by­er og få me­re for pen­ge­ne, og den ten­dens vil ac­ce­le­re­re i 2016. Med an­dre ord be­gyn­der pris­stig­nin­ger­ne nu at spre­de sig til an­dre om­rå­der,« si­ger han.

Jens Nyholm tror end­da, at vis­se for­stadskom­mu­ner til sa­er­ligt Aar­hus og Kø­ben­havn kan op­le­ve hø­je­re stig­nings­tak­ter end i cen­trum.

I den for­bin­del­se spår che­fø­ko­no­men, at ny­byg­ge­ri­et kan få et an­se­ligt løft.

»De min­dre om­egnskom­mu­ner har of­te bil­li­ge byg­ge­grun­de til salg til pri­vat par­cel­hus­byg­ge­ri, og jo hø­je­re pri­ser­ne er på bo­lig­mar­ke­det, des bed­re kan det be­ta­le sig at byg­ge selv. Me­re byg­ge­ri »Det kan be­ty­de, at par­cel­hus­byg­ge­ri­et igen be­gyn­der at sti­ge. Det gi­ver et stør­re ud­bud og vil og­så la­eg­ge en da­em­per på pris­stig­nin­ger­ne på den ek­si­ste­ren­de bo­lig­mas­se,« me­ner han.

Jens Nyholm for­ven­ter dog ik­ke, at pris­stig­nin­ger­ne sam­let set kan over­gå et flot 2015, hvor lej­lig­he­ders va­er­di steg med me­re end 10 pct. på land­s­plan, mens hu­se steg 6,7 pro­cent.

Selv om nog­le af de sam­me for­ud­sa­et­nin­ger er til ste­de i form af la­ve olie­pri­ser, re­al­løns­frem­gang og la­ve ren­ter, tror che­fø­ko­no­men kun på pris­stig­nin­ger i 2016, som er halvt så sto­re som året for­in­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.