Ja, se­xis­me er ud­bredt blandt dan­ske ma­end

BT - - DEBAT -

KENNETH REINICKE

dan­ske ma­end, som har et pro­blem med ik­ke at ta­ge se­xis­me al­vor­ligt og ta­en­ker, at det ba­re er for sjov, og at kvin­der bur­de va­e­re gla­de for, at de gi­ver dem op­ma­er­k­som­hed. Det er ud­bredt – og­så blandt ud­dan­ne­de, vel­fun­ge­ren­de ma­end med sø­de ko­ner. Det er ik­ke kun mar­gi­na­li­se­re­de, ar­bejds­lø­se ma­end – det er et stort pro­blem, at ma­ends seksu­a­li­tet og magtu­dø­vel­se har kon­tro­ver­si­el­le og dy­stre aspek­ter. Når det er dan­ske ma­end, der be­går seksu­el­le over­greb, så in­di­vi­du­a­li­se­rer vi for­kla­rin­ger­ne – ko­nen er li­ge gå­et, de har en depression el­ler er li­ge ble­vet ar­bejds­lø­se. I ste­det for at kig­ge på vo­res ma­skuli­ni­tet el­ler køn­skul­tur.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.