Hvi­de vi­ne ef­ter ju­lens fe­de mad

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

TØR OG FRISK HVID­VIN Ef­ter ju­lens fe­de mad og kraf­ti­ge vi­ne er det her i ja­nu­ar godt med fisk, kyl­ling og grønt­sags­ret­ter – og ger­ne med en der­til pas­sen­de hvid­vin. For­bru­ger­ne vi­ser i dis­se år en sti­gen­de in­ter­es­se for hvid­vi­ne, og som det frem­går af ugens an­be­fa­lin­ger, fin­des der i bu­tik­ker­ne et bredt ud­valg af spa­en­den­de hvi­de vi­ne fra he­le ver­den.

For­bru­ger­ne er of­te vil­li­ge til at vil­le be­ta­le me­re for rød­vin end for hvid­vin. Men hvis man vil un­de sig selv en rig­tig god hvid­vins-op­le­vel­se, kan det va­e­re en rig­tig god ide at be­ta­le lidt me­re for vi­nen, end man nor­malt vil­le gø­re.

Hvid­vi­ne in­de­hol­der na­e­sten in­gen tan­ni­ner (gar­ve­sy­re), som man ken­der det fra rød­vi­ne. Til gen­ga­eld in­de­hol­der vi­ne­ne of­te mas­ser af frisk frugtsy­re, der er med til at ska­be ba­lan­ce i vi­ne­ne.

Go­de hvid­vi­ne må ik­ke ser­ve­res for kol­de, men ger­ne i sto­re glas. Hvis der er ta­le om en bil­li­ge­re - el­ler en halv­sød, må­ske end­da sød - hvid­vin, skal den helst va­e­re kø­le­skabs­kold.

2014 Ries­ling

Se­lection, Ca­ve du Roi Da­go­bert, AOC. Alsa­ce.

Kom­men­tar:

Ve­leg­net til: Pris: For­hand­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.