Luksus-ma­er­ker sa­et­ter ny re­kord

BT - - BILER -

Det er sta­tus­tid for året, der er gå­et, og bå­de Jagu­ar og BMW har grund til at jub­le. 2015 var nem­lig re­kordår for beg­ge bil­ma­er­ker i Dan­mark. Jagu­ar solg­te 137 nye bi­ler i 2015, og det er 34 me­re end den hid­ti­di­ge re­kord.

Hos BMW er man og­så gla­de. For før­ste gang no­gen­sin­de blev der solgt over 5.000 nye BMWer i Dan­mark. Med ud­gan­gen af de­cem­ber var der sendt 5.235 nye BMWer ud i tra­fik­ken. Det er en va­ekst på over 26 pct., og di­rek­tør i BMW Dan­mark Jan Ask­holm er hen­rykt:

»Med de mest til­fred­se kun­der i Dan­mark (iføl­ge Au­to­in­dex) har vi et fan­ta­stisk ud­gangs­punkt som start på det nye år. 2016 bli­ver et skel­sa­et­ten­de år for BMW Group, hvor kon­cer­nen kan fejre sin 100 års fødselsdag,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.