DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En­gang imel­lem sker det, at en spil­ler ram­mer en af de helt saf­ti­ge kupo­ner, og det må man i den grad si­ge var til­fa­el­det for en spil­ler hos Nor­di­cBet tors­dag.

Ved­kom­men­de hav­de sat 30 kro­ner på tre kam­pe li­ge på – men det var tre cif­fer­tips og til det van­vit­ti­ge od­ds 3.866. Ik­ke de­sto min­dre skul­le det va­e­re en sa­er­de­les god in­ve­ste­ring, for kupo­nen strøg hjem til en ge­vinst på 115.995 kro­ner.

Op­skrif­ten var to span­ske po­kal­kam­pe, hvor det først var for­ud­set, at Cel­ta vil­le vin­de med 3-0 i Ca­diz, li­ge­som det og­så var spot­tet, at Ei­bar vil­le va­e­re for­an med 2-1 mod Las Pal­mas.

Sid­ste spil var Wi­gan til at vin­de 3-2 over Gil­ling­ham. Her før­te ga­ester­ne med 2-0, men to hur­ti­ge mål midt i an­den halv­leg fik ud­lig­net den fø­ring in­den Craig Mor­gan sik­re­de 3-2 og den vil­de kupon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.