4,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man kan ik­ke an­kla­ge Mi­ck McCart­hy for at va­e­re en ma­na­ger, der sat­ser på FA Cup. I de se­ne­ste syv sa­e­so­ner har hans hold ik­ke nå­e­de for­bi 4. run­de, og stort set hver gang har han luf­tet re­ser­ver­ne. Med kamp al­le­re­de tirs­dag i Cham­pions­hip vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke re­ser­ver­ne kom­mer i spil igen, og så skal Port­s­mouth ha­ve en god chan­ce trods ude­ba­ne. Det gam­le stor­hold lig­ger i top­pen af Le­ague Two og har ik­ke kamp i midt­u­gen, så man kan sat­se alt på po­ka­lover­ra­skel­sen. Selv uden Mi­cha­el Doy­le, der er ude, må der va­e­re va­er­di i 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.