1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der De­an Smith har Brent­ford vist godt spil og lig­ner me­re og me­re et hold, der vil spil­le med om plad­ser­ne i Pre­mi­er Le­ague. Nu ga­el­der det så FA Cup, og her bør man ik­ke få de sto­re pro­ble­mer med Walsall. Ga­ester­ne har le­ve­ret langt over for­vent­ning, men si­den De­an Smith for­svandt som ma­na­ger til dagens mod­stan­der, er spil­let ble­vet rin­ge­re og rin­ge­re, kul­mi­ne­ren­de med ne­der­la­get til Ro­ch­da­le i lør­dags. Al­le­re­de tirs­dag skal Walsall ud i en me­get vig­tig kamp i Coven­try, så selv om det er mod den gam­le ma­na­ger, bør hol­det spa­re folk.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.