2 , 10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver umid­del­bart ik­ke me­get me­ning, at Sout­hamp­ton er så stor fa­vo­rit. Godt nok lig­ger Crystal Pa­la­ce fint til i ta­bel­len, men må al­li­ge­vel for­modes at sat­se på FA Cup, da man trods alt godt ved, at top fi­re er for langt va­ek. I sid­ste sa­e­son stil­le­de man i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling i FA Cup – hvor man pud­sigt nok og­så trak Sout­hamp­ton på ude­ba­ne og vandt kam­pen. Va­er­ter­ne er i dår­lig form, hvis man ser bort fra Ar­se­nal-kam­pen, og har vig­ti­ge Vi­ctor Wa­ny­a­ma i ka­ran­ta­e­ne, mens Gra­zi­a­no Pel­lé sta­dig er ska­det. Flot va­er­di på ga­ester­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.