Så stram­mer vi op

BT - - INDHOLD -

Ju­len er en gav­mild tid. Mas­ser af marci­pan, god mad og ri­ge­lig al­ko­hol har ef­ter­ladt fi­re ek­stra ki­lo på mi­ne si­de­ben. Ki­lo jeg ik­ke li­ge stod og mang­le­de. Som altid er ja­nu­ar for­sa­gel­ser­nes må­ned, hvor jeg ta­ler al­vor­ligt med mig selv – om nye va­ner, me­re mo­tion og – me­get min­dre mad. Jeg er ik­ke ale­ne. Og­så tv-kok­ken James Pri­ce, der i åre­vis har pra­e­di­ket ’ri­ge­ligt smør’ til dan­sker­ne, har be­slut­tet sig for at ’down­size’. Men vej­en fra livs­ny­der til va­egt­vog­ter er ik­ke li­ge­til. Han gi­der ik­ke gå på kur, for så bli­ver det he­le så ’blegt og trist’. I øv­rigt ’gi­ver ku­re ham lyst til at sny­de’. Der­for har han ud­gi­vet en ko­ge­bog med sund mad, som man ik­ke bli­ver ked af af spi­se. Du kan prø­ve­s­ma­ge tre af ret­ter­ne i den­ne uge – hvis du tra­en­ger til lidt ja­nu­ar­s­und­hed. For mit ved­kom­men­de er der be­hov for at ta­le lidt me­re om de nye va­ner – af ren de­cem­ber van­va­re kom jeg net­op til at spist et stort styk­ke cho­ko­la­de­ka­ge. Men det skal va­e­re slut. Jeg stram­mer op – fra nu af...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.