James Pri­ce

BT - - INTERVIEW -

• Født 20. novem­ber 1959. • Søn af sku­e­spil­ler­par­ret Bir­git­te Pri­ce og Jo­hn Pri­ce og sto­re­bror til ma­nuskript­for­fat­te­ren Adam Pri­ce. • Kom­po­nist, ka­pel­me­ster bl.a. i Cir­kus­revy­en – og tv-va­ert. • Har skre­vet mu­sik til et hav af revy­er, til film og tv har han bl.a. kom­po­ne­ret mu­sik til ‘To som el­sker hin­an­den’,’Flem­m­ing og Be­rit’ og ‘Mad­sen & co.’. • Stor in­ter­es­se for mad og er med­lem af Det Dan­ske Ga­stro­no­mi­ske Aka­de­mi. • Har bl.a. la­vet ‘Spi­se med Pri­ce’ på DR2 og DR1 og se­ri­en ‘Pri­ce in­vi­te­rer’. • I 2011 åb­ne­de Adam og James Pri­sc den før­ste af to re­stau­ran­ter kal­det ‘Br­dr. Pri­ce’ i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.