Adi­das, Ul­tra BOOST

BT - - TEST -

• Sko­en, der til­go­de­ser al­le lø­be­re. Det ab­so­lut bed­ste in­den for ener­gi, na­tur­lig støt­te, kom­fort og stil. Uover­truf­fen til­pas­nings­ev­ne og kom­fort. En ek­stern ha­el­kap­pe om­slut­ter fo­den og til­pas­ser sig spa­en­din­gen i akil­les­se­nen. ’Pri­mek­nit’ øverst gør, at sko­en ik­ke klem­mer, selv­om fo­den ha­e­ver un­der løb. • Uden tvivl en sko, der er god til me­get. Men ik­ke li­ge til min fod. Den er ik­ke dej­ligt blød og gi­ver ik­ke ef­ter på hårdt un­der­lag. Det er et for­kert ord, men umid­del­bart får jeg lyst til at si­ge, at den er ’tør og ke­de­lig’. For­hand­le­r­in­fo: www.adi­das.dk. Pris 1.400 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.