A

BT - - TEST - Sif Me­in­cke

lle kan lø­be. Det er ba­re om at kom­me op og af­sted. Men lø­ber du la­en­ge­re end ba­re ef­ter bus­sen, er det vig­tigt, at ha­ve god støt­te i lø­be­sko­e­ne. Brug tid og pen­ge på at fin­de en god sko, der pas­ser dig. Det be­ta­ler sig, for får du først få­et en ska­de, kan det ta­ge lang tid, før du er til­ba­ge på lø­be­sti­er­ne.

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at stød­da­emp­ning og sko­ens fa­con, pas­form og geo­me­tri bli­ver rin­ge­re jo fle­re ki­lo­me­ter du lø­ber. Ty­pisk vil di­ne sko kun­ne hol­de 800-900 km, men kun hvis du har valgt en sko, der pas­ser til din va­egt­klas­se.

Kva­li­tetslø­be­sko er må­l­ret­tet be­stem­te va­egt­klas­ser, for at kun­ne fun­ge­re op­ti­malt. F.eks. har en sko til en tung lø­ber en me­re sta­bil op­byg­ning og me­re so­lid mel­lem­sål end en sko til en let lø­ber.

Tho­mas Kai­ser, der er ban­dagist og fy­si­o­te­ra­pe­ut ved alt om løb, lø­be-sko og -ska­der. Her får du hans tre vig­tig­ste råd til dig, der skal ud at kø­be nye lø­be­sko:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.