Så­dan har vi gjort:

BT - - TEST -

• Sif Me­in­cke har te­stet sko­e­ne ved at lø­be 4 x 10 km på blan­det un­der­lag. • Sko­e­ne er vur­de­ret på kom­fort – ik­ke på, hvor­vidt de fore­byg­ger ska­der. • Fle­re af sko­e­ne er te­stet i en her­re­mo­del. • Sko­e­ne er te­stet ef­ter Sif Me­in­ck­es fød­der. An­dres fød­der kan ha­ve en an­den testvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.