Lø­be­sko Ascis HERRE GT-2000 V4 Re­e­book Zpump

BT - - TEST -

• Lø­be­sko­en til man­ge ki­lo­me­ter, hvor stø­dab­sor­be­ring er helt es­sen­ti­elt for at und­gå ska­der. Sko­en støt­ter fint på hårdt un­der­lag og gi­ver et dy­na­misk af­sa­et. Ha­el­kap­pen hol­der fo­den so­lidt på plads, så du ik­ke gli­der rundt, men gi­ver en smu­le ef­ter un­der af­sa­et­tet, så kom­for­ten ved­li­ge­hol­des. Va­egt 295 g. Op­ti­mal til en let­te­re lø­ber el­ler som ma­eng­de­tra­e­nings­sko med god støt­te og af­fjed­ring til den mildt/mo­de­rat pro­ne­ren­de lø­ber. • Te­stens hår­de­ste sko, som er be­reg­net til hårdt un­der­lag. På strand­lø­be­tu­re og i blød skov er den li­ge hård nok. Den vir­ker tun­ge­re end den er. Til løb på as­falt var sko­en su­per­la­ek­ker. Der er god støt­te og det va­erds­a­et­ter jeg me­get. For­hand­le­r­in­fo: www.asi­cs.dk. Pris 1.200 kr. • Fuld­sta­en­dig struk­tur­løs, når den ik­ke er op­pu­stet. Sko­en for­mer sig først ef­ter din fod, når du ta­ger den på og ak­ti­ve­rer pum­pen, der pu­ster den op. Sko­en til­pas­ser sig bru­ge­rens fod for at gi­ve et fast­låst, bru­ger­de­fi­ne­ret fit, når man lø­ber og tra­e­ner. Kan til­pas­ses en­hver per­son og tra­e­nings­ses­sion. • 80er­nes pump er til­ba­ge i helt ny ud­ga­ve. Du pum­per luft ind ved at tryk­ke på sko­ens pumpk­nap, ind­til luft­pu­der­ne i sko­en er fyldt, og lø­be­sko­en sid­der godt og støt­ter om fo­den. De­sig­net til kor­te­re løb­tu­re og cros­sfit, for­di den er så let at bø­je rundt. Luf­ten går desva­er­re hur­tig af. Til en smal fod som min, er sko­en ik­ke op­ti­mal, for der kan ik­ke kom­mes luft nok i, til at den slut­ter helt fast om fo­den. For­hand­ler in­fo: 77551500. Pris 1000 kr.

We­e­kend - 09.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.