New­ba­lan­ce Fresh Fo­am Zan­te v2

BT - - TEST -

• En hver­dagslø­be­sko med ’Fresh Fo­am tek­no­lo­gi’. Sko­en har 6 mm drop og en hur­tigt af­vik­ling over mel­lem­fo­den. Yder­så­len er la­vet i ét styk­ke og gi­ver let sta­bi­li­tet. Per­fekt til alt fra hur­ti­ge in­ter­val­ler til ma­rat­hon. Va­egt 193 gram. • En helt fan­ta­stisk sko, som jeg ba­re har lyst til at ha­ve på he­le ti­den – og­så ef­ter en lang lø­be­tur. Den sid­der rig­tig godt, er let og sam­ti­dig gi­ver den god støt­te. Be­stemt den sko jeg vil­le va­el­ge, hvis jeg kun skul­le ha­ve et par. www.new­ba­lan­ce.dk. Pris kr. 1.200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.