Un­der Ar­mour, Spe­edForm Ge­mi­ni

BT - - TEST -

• Den spe­ci­el­le mel­lem­sål øger stø­dab­sor­be­rin­gen og gi­ver en bed­re og me­re ef­fek­tiv lø­be­op­le­vel­se. En utro­lig tek­nisk lø­be­sko, som gi­ver en til­pas­nings­dyg­tig ab­sor­be­ring un­der lø­bet. Står du stil­le, er sko­en blød og be­ha­ge­lig, når du lø­ber til­pas­ser den sig tryk­ket og be­va­rer blød­he­den. Der­for god til al­le for­mål – bå­de ma­ra­ton­løb og hver­dagstra­e­ning. Va­egt 280 gram. • Sko­en slut­ter sig om fo­den na­e­sten som om, der er ela­stik i den. Den stør­rel­se jeg har, er li­ge lil­le nok i la­eng­den til mi­ne fød­der, men det be­ty­der ik­ke no­get, for sko­en for­mer sig pra­e­cis som den skal. Den er blød og fak­tisk og­så støt­ten­de. Selv ha­el­kap­pen er blød. Det er som at ta­ge en blød hjem­me­fut på. Klart en ynd­lings­sko. For­hand­le­r­in­fo: 31319210. Pris 1.399 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.