Der­for skal du spi­se råt:

BT - - SLANK - NA­E­STE UGE: Mo­tion hja­el­per for­bra­en­din­gen

Når vi tyg­ger råkost, ak­ti­ve­res en­zy­mer, så vi ud­nyt­ter ma­den bed­re.

Va­e­ske­be­ho­vet mind­skes, da råva­rer­ne in­de­hol­der sto­re ma­eng­der va­e­ske, det gi­ver øget ener­gi og en bed­re for­bra­en­ding.

Råkost frem­mer en god fy­si­o­lo­gisk tarm­fl­ora på grund af ind­hol­det af en­zy­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.