Per­nil­le HøjlandRøn­de

BT - - 180° -

• 37 år. • Mor til to og bor i Aar­hus. • Ud­dan­net in­den for mar­keds­fø­ring, men har va­e­ret sy­ge­meldt på grund af pso­ri­a­sis­gigt. • Har blog­gen ’stay-po­si­ti­ve.dk’, hvor hun bl.a. skri­ver om sit hårtab, hvor­dan hun kom igen­nem et smer­te­hel­ve­de og en lang kamp mod sy­ste­met om den ret­te me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.