2) Drop bå­de pisk og ’pep-tal­ks’

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Man­ge tror, at po­si­tiv selvsnak øger chan­cen for at kla­re ud­for­drin­gen. Det har dog ty­pisk den mod­sat­te ef­fekt. Våg­ner du om mor­ge­nen og for­sø­ger at ’ta­le dig selv op’, selv­om du er tra­et, en­der du sand­syn­lig­vis med at bli­ve lig­gen­de. Det er en bed­re stra­te­gi at ig­no­re­re de ne­ga­ti­ve tan­ker og hol­de op­ma­er­k­som­he­den på må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.