4) Mod­stå over­spring

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• At mod­stå over­springs­hand­lin­ger hand­ler om at sty­re si­ne im­pul­ser og sit fo­kus. For­vent at du vil bli­ve fri­stet af in­dre trig­ger-tan­ker som f.eks. ’Jeg skal og­så li­ge rin­ge til mor­mor, før jeg lø­ber’ el­ler ’Jeg skal li­ge tjek­ke mails, før jeg tra­e­ner’. Kun­sten er ik­ke at ind­le­de en in­dre de­bat med dis­se tan­ke­strøm­me, men hol­de din op­ma­er­k­som­hed og ad­fa­erd fo­ku­se­ret på må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.