3) For­vent til­bage­fald

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Det er umu­ligt at fo­re­stil­le sig et nytår­fort­sa­et, som lyk­kes 100 pct. For­vent til­bage­fald – men lad ik­ke et en­kelt til­bage­fald en­de med, at du helt gi­ver op. Fal­der du i en en­kelt dag med et styk­ke cho­ko­la­de el­ler en uge uden løb, så lad va­e­re at grub­le dig selv ned i et sort hul. Kon­sta­ter: ’Det var ae­r­ger­ligt’. Og lad så de ne­ga­ti­ve tan­ker va­e­re og gen­op­tag da­gen der­på må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.