’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

MIN­DES PÅ TWIT­TER Man­ge dan­ske­re re­a­ge­re­de med sorg på Twit­ter og an­dre so­ci­a­le me­di­er ef­ter nyhe­den om, at Bjørn Frost var so­vet ind Du er og var en stor in­spira­tion, og du har min dy­be­ste respekt. Hvil i fred, Bjørn. Man­ge tan­ker til dig og di­ne ef­ter­lad­te Hå­ber han får star­tet mo­tor­cyk­len blandt stjer­ner­ne og ser de lys, han har sat i øj­ne­ne på folk her­ne­de. Jeg er me­get trist Hvil i fred, Bjørn Frost. Jeg vil ta­ge dit uku­e­li­ge mod med mig samt for­sø­ge at gi­ve lidt me­re af mig selv i frem­ti­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.