BTs le­der tors­dag: ’ Ven­stres top sej­ler rundt’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Ven­stres ne­stor, kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der, gi­ver sin for­mand en or­dent­lig ma­ve­pu­ster ved på Fa­ce­book at kal­de da­gen, hvor græn­se­kon­trol­len blev ind­ført, ’ en sor­gens dag’, li­ge­som han kald­te græn­se­kon­trol­len for ren sym­bol­po­li­tik. Og­så ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind har kørt so­loløb ved eft er et døgn med græn­se­kon­trol at kon­sta­te­re, at kon­trol­len som for­ven­tet med­fø­rer fl ere asylan­sø­ge­re. En mel­ding, der står i (...)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.