Så me­get CO2 ud­le­der vi på fly­rej­sen

BT - - NYHEDER -

Ge­ne­relt ud­le­der dan­sker­ne min­dre CO2 per ind­byg­ger end tid­li­ge­re. Men vi fly­ver til gen­gæld me­re og me­re, og fly vil de kom­men­de år på ver­dens­plan fyl­de langt me­re i CO2- regn­ska­bet. Her får du et over­blik over fly­rej­ser og CO2- ud­led­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.