Høj­re­fl øj­en vil ha­ve bre­de kæ­ber

BT - - NYHEDER -

Væl­ge­re på høj­re­fl øj­en fo­re­træk­ker en do­mi­ne­ren­de pro­fi l med bre­de kæ­ber og et hårdt blik hos mand­li­ge po­li­ti­ke­re, hvor­i­mod ven­stre­fl øjsvæl­ge­re har stør­re til­bø­je­lig­hed til at stem­me på et par bli­de øj­ne og et ven­ligt smil. Det vi­ser forsk­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. » Det her fl yt­ter må­ske kun mar­gi­na­ler, men sta­dig­væk nok til, at vi kan se det i fak­ti­ske val­gre­sul­ta­ter, « si­ger pro­fes­sor Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen fra In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.