Ry­ge­stop genop­ret­ter væg­ten

BT - - NYHEDER -

Når væg­ten sti­ger eft er ry­ge­stop­pet, er det ik­ke for­di, du ta­ger ek­stra på, men tværtimod for­di væg­ten kom­mer til­ba­ge til sit na­tur­li­ge ud­gangs­punkt, vi­ser et nyt stu­die fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Så læn­ge du er ry­ger, mind­sker ni­ko­ti­nen i ci­ga­ret­ter­ne nem­lig ap­pe­tit­ten og øger stof­skift et. » Det vil si­ge, at ry­ge­re har en kun­stig lav vægt, og når de stop­per med at ry­ge, ta­ger de på, « si­ger læ­ge og ph. d. Ras­mus Kø­ster- Ras­mus­sen, der står bag det nye stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.