’ J e g k y s s e r bed­re end Ul­rich Thomsen’

BT - - KULTUR -

Helene, for­di jeg sy­nes, hun har en fan­ta­stisk kom­bi­na­tion af sin mors skøn­hed og en stor sørg­mo­dig­hed. Hun har ik­ke en falsk to­ne i li­vet, og det, der kom­mer ud af hen­de, er me­get æg­te. Og så er hun van­vit­tigt smuk, « si­ger han og kom­mer til at gri­ne ad sig selv: tan i Sve­ri­ge en eu­forisk tid. hvor vi ar­bej­de­de sam­men med en ræk­ke fæl­les ven­ner, « for­tæl­ler Tho­mas Vin­ter­berg og brem­ser sig selv, in­den fil­men kom­mer til at vir­ke for ure­a­li­stisk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.