SKÆL­DUD ER KRÆN­KEN­DE

BT - - SØNDAG -

’ Fle­re stu­di­er vi­ser,

at hvis børn bli­ver slå­et fy­sisk, bli­ver de ty pisk vre­de og ag­gres­si­ve. Hvis de får skæld ud, går det in­dad og sæt­ter sig som en uud­talt fø­lel­se af skam. Skæld ud er kræn­ken­de, det gi­ver lavt selv­værd og har al­vor­li­ge ska­de­virk­nin­ger for børn, bå­de mens de er små og langt ind i vok­sen­li­vet’, skri­ver psy­ki­a­tri­fon­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.