SPIL

BT - - SØNDAG -

Pc Mou­se pad

***** *

Vi ken­der al­le sam­men til mu­se­måt­ter, som især til ga­m­ing er af stor vig­tig­hed, da de oft e kan med­vir­ke til mu­sens eff ek­ti­vi­tet. Der er dog ik­ke så man­ge desk- pads i omløb, og det kan man godt un­dre sig lidt over, når man har spil­let med XXXL fra Sand­berg. Det fyl­der nær­mest he­le skri­ve­bor­det og har den kæm­pe­sto­re for­del, at du sid­der med en mu­se- måt­te uden be­græns­nin­ger. Kva­li­te­ten er sær­de­les høj, og vi er ret im­po­ne­re­de over det­te lækre pro­dukt. Især når pri­sen kun er 249 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.