LÆK­KERT SOM FOR­RET, SNA­CK EL­LER TIL­BE­HØR: BUTTERDEJSSNITTER MED KARTOFLER, GEDEOST OG ROS­MA­RIN

BT - - SØNDAG -

( 20 stk) Dej: 3 dl koldt vand 550 g hve­de­mel 1 kniv­spids fi nt salt 300 g smør til rul­ning Tryk og­så smør­ret ud til en pla­de på 15x15 cm og læg smør­ret på dej­en. Det er vig­tigt, at smør­ret er iskoldt. Pak nu smør­ret ind ved at fol­de al­le fi re hjør­ner dej ind mod mid­ten. Tryk let på dej­en og sørg for, at smør­ret er ude i al­le hjør­ner. Sæt dej­en på køl en halv ti­me.

Rul­ning 1:

Nu skal du i gang med hardco­re rul­ning. Du skal nem­lig en­de på 144 lag smør i dej­en. Start med at rul­le dej­en ned på cir­ka en halv cm ty kkel­se. Sørg for at du rul­ler dej­en fi rkan­tet. Læg så den ene si­de halvt ind over dej­en og den an­den si­de ind over. Nu er dej­en fol­det til det, der i ba­ger­sprog hed­der 1x3 – og har 3 lag smør. Sæt dej­en på køl i 30 min.

Rul­ning 2:

Rul her­eft er dej­en ned på sam­me ty kkel­se igen. Den­ne gang skal dej­en fol­des 1x4. Det gør du ved at fol­de beg­ge si­der ind mod mid­ten og la­de dem mø­des. Her­eft er ta­ger du den ene si­de og fol­der ind over he­le dej­en, så den fl ug­ter med den an­den si­de. Nu har dej­en 12 lag smør, og du er halvvejs i rul­nin­gen.

Rul­ning 3+ 4:

Gen­tag nu de 2 før­ste rul­nin­ger på nøj­ag­tig sam­me må­de som oven­for be­skre­vet. Husk en­de­lig at lad dej­en hvi­le på køl imel­lem hver rul­ning, da det er hårdt for dej­en at bli­ve rul­let så me­get. Eft er endt rul­ning kan du med for­del la­de dej­en stå i kø­le­ska­bet til næ­ste dag og slap­pe af. Når den er gen­nem­kold, kan du nem­lig bed­re rul­le den ned med de fl este smør­lag i be­hold og få den helt rig­ti­ge fl uff y sprø­de but­ter­dej ud af det.

Rul­ning 5:

Rul dej­en ned, så den må­ler cir­ka 40x50 cm og del den i 20 sty kker. For­del dem på 2 ba­ge­pla­der med ba­ge­pa­pir. Lav en lil­le for­dyb­ning i mid­ten af dej­en og prik den over det he­le med en gaff el, så but­ter­dej­en ik­ke ba­ger for vold­somt op. Læg her­eft er lidt kog­te kar­to­fl er vendt i lidt oli­veno­lie og frisk hak­ket ros­ma­rin på dej­en og top det af med lidt gedeost. Bag but­ter­dejs­snit­ter­ne ved cir­ka 200 gra­der i 15- 20 min. midt i ov­nen. Afk øl dem på en ba­ge­rist eft er endt bag­ning. Du kan va­ri­e­re fyl­det eft er smag og hvad du evt. har i kø­le­ska­bet. Grønt­sa­ger, kød, ost, fi sk, hvad som helst kan bru­ges som fyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.