Mest ho­tel for pen­ge­ne

BT - - REJSER -

nok er mest kendt for Vin­ter­pa­lad­set, men som og­så har me­get kul­tur­liv at by­de på. Og­så her­til kan man væ­re hel­dig at fin­de di­rek­te fly­bil­let­ter til om­kring 1000 kr. tur/ re­tur. Va­lue for mo­ney Tred­je­plad­sen på li­sten ind­ta­ges og­så af en Øst­eu­ro­pæ­isk stor­by, nem­lig Ru­mæ­ni­ens ho­ved­stad, Buka­rest, der ud over at til­by­de ’ good va­lue for mo­ney’ og­så ran­ge­rer højt på li­sten over by­er, hvor det er bil­ligst at over­nat­te på luksus­ho­tel. Så­le­des kan man over­nat­te på fem­stjer­net ho­tel i den ru­mæn­ske ho­ved­stad for knap 1000 kr. for to per­so­ner, hvis de i øv­rigt bil­li­ge pri­ser skul­le lev­ne plads til lidt ek­stra­va­gan­ce.

Fjer­de­plad­sen ind­ta­ges af Bog­o­tá i Co­lom­bia, som godt nok til­by­der go­de ho­tel­ler til pri­sen, men som det til gen­gæld kræ­ver en stør­re ud­skriv­ning at kom­me til.

Fem­te­plad­sen ind­ta­ges af Mar­ra­kesh i Ma­rok­ko, og der­næst er Øst­eu­ro­pa til­ba­ge på ba­nen med pol­ske Warszawa på sjet­te­plad­sen, Un­garns ho­ved­stad Bu­da­pe­st på sy­ven­de­plad­sen og Ruslands ho­ved­stad Moskva på ot­ten­de­plad­sen.

Ni­en­de­plad­sen er at fin­de me­get langt fra Dan­mark, nem­lig i San­ti­a­go i Chi­le, hvor man nok skal ha­ve an­dre grun­de til at ta­ge til end go­de og bil­li­ge ho­tel­ler.

Som ro­si­nen i pøl­se­en­den run­der Tyr­ki­ets su­verænt stør­ste by Istan­bul li­sten af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.