LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Grund­spil­let er slut i NFL, og slut­spil­let be­gynd­te i går. I den for­bin­del­se er det al­tid sjovt at kig­ge til­ba­ge på book­ma­ker­nes vur­de­ring før sæ­so­nen, og ik­ke over­ra­sken­de er Ca­ro­li­na Pant­hers det hold, som er fal­det mest i odds si­den sæ­son­star­ten.

Hos book­ma­ke­ren Bets­a­fe stod Pant­hers i 60 gan­ge pen­ge­ne som Su­per Bowl- me­stre, mens de nu er helt ne­de i odds 4,50.

» Samt­li­ge eks­per­ter in­klu­si­ve os selv døm­te Pant­hers ude, eft er at stjer­ne­re­cei­ver Kel­vin Benja­min før sæ­so­nen gik ned med en knæska­de. Men Cam Newton har ta­get an­gre­bet på si­ne skul­dre, og i for­sva­ret har spil­le­re som cor­ner­ba­ck Josh Nor­mann gjort det over al for­vent­ning, « si­ger od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Net­op Cam Newton er fal­det fra 50,00 til 1,14 som MVP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.