1,58

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

At­le­ti­co Madrid har end­nu en­gang un­der Die­go Si­meo­ne vist sig som et sær­de­les svært hold at ned­bry­de. Pil­ler man kam­pe­ne mod Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid væk, har man blot la­det fem mål pas­se­re i de øv­ri­ge 17 kam­pe, hvil­ket er helt ma­ge­løst. De kom­mer i stær­ke­ste op­stil­ling til Vi­go, og der­for er det svært at se, hvor­dan det­te op­gør skal bli­ve en må­l­fest. Cel­ta må nem­lig oveni und­væ­re top­sco­rer No­li­to, og selv om man så og­så er uden for­sva­re­ren An­dreu Fon­tas, er svæk­kel­sen størst off en­sivt. Cel­ta har end­da væ­ret må­l­fat­ti­ge på det se­ne­ste.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.