1,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søl­le tre da­ge se­ne­re skal Swan­sea ud i en me­get af­gø­ren­de bund­kamp imod Sun­der­land, og der­for har ma­na­ger Alan Cur­tis me­re end an­ty det, at Swan­sea kom­mer med man­ge re­ser­ver til den­ne po­kal­kamp. Som man så det fre­dag i Exe­ter, gør det plud­se­lig for­skel­len mel­lem Le­ague Two og Pre­mi­er Le­ague over­sku­e­lig, og Ox­ford er end­da et af de bed­ste hold fra den ræk­ke og lig­ger li­ge nu til op­ryk­ning. De skal ik­ke spil­le midt­u­ge­bold, hvor­for det na­tur­lig­vis er stær­ke­ste op­stil­ling, som vær­ter­ne kom­mer i, og så er over­ra­skel­sen ik­ke så lang væk end­da.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.