3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­len­cia har vist frem­gang un­der Gary Ne­vil­le, og fi k den før­ste sejr un­der ham i po­ka­len i midt­u­gen, hvor man slog Gra­na­da med 4- 0. Ud­over ska­de­de An­dre Go­mes er man i stær­ke­ste op­stil­ling, og skal der­for ha­ve en god chan­ce for at slå So­cie­dad. Vær­ter­ne er nem­lig dår­ligt kø­ren­de, og til­med hårdt ramt af ska­der. Den su­veræ­ne top­sco­rer Ima­nol Agir­retxe, Ser­gio Ca­na­les og Este­ban Gra­nero er al­le ska­de­de, mens Asi­er Il­lar­ra­men­di mel­des me­get tvivl­s­om til kam­pen. Oveni har So­cie­dad ik­ke over­be­vist hjem­me i sæ­so­nen, så prøv et spil på 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.