DEN LAN­GE 10. JA­NU­AR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TID NR KAMP

123- 0

01- 12

123- 01

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Chel­sea må næ­sten sat­se hårdt på FA Cup- suc­ces, nu hvor sæ­so­nen i liga­en stort set er et over­stå­et ka­pi­tel, og i så fald over­ra­sker Scunt­hor­pe næp­pe. Va­len­cia kan man se fl ere ar­gu­men­ter for på mod­ståen­de si­de, og en­de­lig vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke Lei­ce­ster kom­mer med man­ge re­ser­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.