Re ge­vinst’

BT - - NYHEDER -

op. Man kan og­så ta­ge en an­den syns­vin­kel om, at det en­der galt. Man hvad får man ud af det,« spør­ger Jørn Hjorting og gi­ver et lil­le per­son­ligt fif til de tri­ste da­ge.

»Jeg går og syn­ger for mig selv. For man kan ik­ke gå og syn­ge og va­e­re sur sam­ti­dig. Det er en en­kel me­to­de. Og så bli­ver til­va­e­rel­sen hel­ler ik­ke ke­de­lig, hvis man selv op­sø­ger nog­le gla­e­der,« si­ger han. Folk øn­sker ham til­ba­ge Det er ik­ke kun Jørn Hjorting, som med gla­e­de hu­sker ra­dio­en og de man­ge lyt­te­re. De har hel­ler ik­ke glemt ham. Til Jørn og Er­nas guld­bryl­lup for ca. to år si­den kom der 11.000 hils­ner på hans pro­fil på Fa­ce­book, som bar­ne­bar­net har op­ret­tet for ham.

Og Jørn Hjorting mø­der sta­dig­va­ek folk, der hil­ser på ham og spør­ger, om han ik­ke snart kom­mer til­ba­ge i ra­dio­en.

»Nej, si­ger jeg, det gør jeg alt­så ik­ke,« gri­ner Jørn Hjorting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.