Di­rek­tø­rens dans

BT - - NYHEDER -

Tun­ge øko­no­mi­ske og po­li­ti­ske em­ner var på dags­or­de­nen, da di­rek­tø­ren for Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond, Chri­sti­ne La­gar­de, i sid­ste uge var på et tre-da­ges be­søg i afri­kan­ske Ca­mero­un for at dis­ku­te­re lan­dets stag­ne­ren­de øko­no­mi­ske va­ekst og pro­ble­mer­ne med ter­r­or­grup­pen Boko Ha­ram. Men va­luta­di­rek­tø­ren tog sig og­så tid til at be­sø­ge et bør­ne­hjem i by­en Dou­a­la, hvor hun fik en sving­om med de fora­el­d­re­lø­se børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.