BORT­FØRT BA­BY FUN­DET

BT - - TV/RADIO -

1966: Spa­ed­bar­net Ti­na, som har va­e­ret for­s­vun­det i na­e­sten en må­ned, bli­ver fun­det i god be­hold i Hels­in­gør. Den godt to må­ne­der gam­le Ti­na Wie­gels blev 14. de­cem­ber 1965 fjer­net fra en bar­ne­vogn ved Da­ells Va­re­hus i Fi­ol­stra­e­de i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.